نیروگاه برق خورشیدی 5 کیلووات متصل به شبکه

احداث= بهار 98

مکان= شهرستان خلیل آباد روستای مهدی آباد

مساحت لازم=50 متر مربع

هزینه تاسیس=40میلیون تومان

امتیاز برق مورد نیاز=25آمپر تکفاز

درآمد ماهانه

به طور متوسط 1میلیون در ماه اول که با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا می کند.