نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات شهرستان کاشمر

نیروگاه برق خورشیدی 20 کیلووات متصل به شبکه

احداث= زمستان 98

مکان= شهرستان کاشمر

مساحت لازم=150 متر مربع

هزینه تاسیس=160میلیون تومان

امتیاز برق مورد نیاز=3 فاز 32 آمپر

درآمد ماهانه

2میلیون و 600 در ماه اول که با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا می کند.