نیروگاه 7 کیلوواتی خانگی شهرستان خلیل آباد

تابستان 97
هزینه تاسیس 55میلیون تومان

تولید روزانه 45 کیلووات
درآمد ماهانه 1 میلیون تومان

تجهیزات مورد استفاده 

پنل مونوکریستال 325 وات
اینورتر 7کیلووات گرووات