نیروگاه 5 کیلووات خانگی شهرستان بردسکن

هزینه تاسیس 30میلیون تومان

تولید روزانه 32 کیلووات
درآمد ماهانه 800 هزار تومان

تجهیزات مورد استفاده 

پنل مونوکریستال 325 وات
اینورتر 5کیلووات kACO ساخت کشور آلمان