نیروگاه 10کیلوواتی خانگی متصل به شبکه

زمان اتصال: پاییز 1397
موقعیت:خراسان رضوی-شهرستان خلیل آباد
ظرفیت سامانه:2نیروگاه 5 کیلوواتی
تجهیزات مورد استفاده
پنل خورشیدی تابان شیراز

اینورتر گرووات

هزینه سرمایه گذاری:85میلیون تومان

میانگین درآمد در سال اول: 1.600.000رتومان