نیروگاه 20 کیلووات کاشمر

نیروگاه 20 کیلوات متصل به شبکه

زمان اتصال: پاییز 1397
موقعیت:خراسان رضوی -کاشمر
ظرفیت سامانه: 20 کیلووات
تجهیزات مورد استفاده
پنل خورشیدی تابان شیراز

اینورتر 20کیلووات گرووات

هزینه سرمایه گذاری:150میلیون تومان

میانگین درآمد در سال اول: 2.500.000تومان