۱۲
بهمن

حضور شرکت شید تاب در همایش فناوری هوا و فضا و تجاری سازی

حضور شرکت فنی مهندسی شید تاب در همایش فناوری هوا – فضا و تجاری سازی

خراسان جنوبی – شهرستان فردوس


The presence of Shid-kov Engineering Co. at the Air, Space & Commercialization Conference

Ferdows,Razavi khorasan