• تلفن:55245370-051
 • ایمیل: info@sheedtab.com
 • ساعات کاری: 08:00-18:00

لیست قیمت نیروگاه های خورشیدی

 • خانه
 • /
 • لیست قیمت نیروگاه های خورشیدی
ویژه

20 کیلووات

تومان 3,700,000 درآمد در ماه اول

 • هزینه تاسیس 185 تا 195 میلیون
 • امتیاز برق 32 آمپر 3فاز
 • گارانتی 20 ساله پنل
 • پشتیبانی ده ساله
 • 200 متر مربع فضا
سفارش دهید

هزینه تاسیس

هزینه تاسیس نیروگاه  بر اساس برند و تجهیزات مورد استفاده  در نیروگاه متغییر می باشد.

ویژه

10کیلووات

تومان 1,900,000 درآمد در ماه اول

 • هزینه تاسیس 100 تا 120 میلیون
 • امتیاز برق 25 آمپر 1فاز
 • گارانتی 20 ساله پنل
 • پشتیبانی ده ساله
 • 100 متر مربع فضا
سفارش دهید

درآمد نیروگاه

درآمد نیروگاه به صورت میانگین محاسبه شده است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوا متفاوت است.برای نیروگاه 5 تا 20 کیلووات به ازای هر کیلووات ساعت برای مدت 10 سال از دوره قرارداد 1040 ریال می باشد و برای نیروگاه 20 تا 100 کیلووات 9100 ریال می باشد .در 10 ساله دوم نرخ خرید برق هفتاد درصد نرخ مصوب پرداخت می گردد. در هر حال نرخ خرید برق این قرارداد بر اساس نرخ تورم تعدیل می شود/

ویژه

7 کیلووات

تومان 1,300,000 درآمد در ماه اول

 • هزینه تاسیس 75 تا 85میلیون
 • امتیاز برق 25 آمپر تکفاز
 • گارانتی 20 ساله پنل
 • پشتیبانی ده ساله
 • 70 متر مربع فضا
سفارش دهید
ویژه

100 کیلووات

تومان 16,400,000 درآمد در ماه اول

 • هزینه تاسیس 850تا900میلیون
 • امتیاز برق 100 کیلووات
 • گارانتی 20 ساله پنل
 • پشتیبانی ده ساله
 • 1000 متر مربع فضا
سفارش دهید
ویژه

5 کیلووات

تومان 1,000,000 درآمد در ماه اول

 • هزینه تاسیس 65 تا 70 میلیون
 • امتیاز برق25 آمپر تکفاز
 • گارانتی 20 ساله پنل
 • پشتیبانی ده ساله
 • 50 متر مربع فضا
سفارش دهید
ویژه

50 کیلووات

تومان 8,200,000 درآمد در ماه اول

 • هزینه تاسیس 410تا420میلیون
 • امتیاز برق 50 کیلووات
 • گارانتی 20 ساله پنل
 • پشتیبانی ده ساله
 • 500 متر مربع فضا
سفارش دهید