داده کاوی در انرژی خورشیدی


تاثیر داده‌کاوی در پیش بینی تولید برق خورشیدی

امروزه تأمین انرژی به یکی از مهم‌ترین مسائل تمامی جوامع تبدیل ‌شده‌ است. کاربرد انرژی و تولید آن در بخش‌های مختلف تجارت، صنعت، خانوار و ... آن‌چنان افزایش ‌یافته ‌است که هرگونه چالشی در حوزۀ تأمین و تولید انرژی، خسارت جبران ناپذیری را به بخش‌های اقتصادی وارد می‌کند. در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی، داده کاوی با استفاده از الگوریتم‌های مختلفی مانند شبکه عصبی، رگرسیون خطی و ... می‌تواند به صورتی کاربردی باشد که نتایج دقیق‌تری در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی به دست آورده شود. در این مقاله به برخی از روش‌های داده کاوی در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی اشاره می‌کنیم.

داده‌کاوی چیست؟

 

داده کاوی فرآیند مرتب سازی از طریق مجموعه ای از داده های بزرگ هستند که به شناسایی الگوها و روابطی می پردازد و از طریق تجزیه و تحلیل داده ها به حل مشکلات تجاری کمک می کند. داده کاوی بخش کلیدی تجزیه و تحلیل داده که به طور کلی و یکی از رشته های اصلی در علم داده است که از تکنیک های تجزیه و تحلیل پیشرفته برای یافتن اطلاعات مفید در مجموعه داده ها استفاده می کند.

داده کاوی در انرژی خورشیدی

عملکرد داده کاوی در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی

 

داده کاوی یک روش تحلیل داده‌ها است که برای استخراج الگوها و روابط مستقیم و غیرمستقیم بین داده ها استفاده می شود. در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی نیز می توان از داده کاوی استفاده کرد.

در این روش، ابتدا داده های مربوط به تولید انرژی خورشیدی از منابع مختلف جمع آوری می شود. سپس با استفاده از الگوریتم های داده کاوی مانند روش های کاوش الگو، شناسایی الگوهایی که به پیش بینی تولید انرژی خورشیدی کمک می کنند، صورت می گیرد.

 نمونه داده زیر خروجی اینورتر یک نیروگاه پنج کیلو واتی خورشیدی را نمایش می دهد .
دانلود فایل اکسل

برخی از روش‌های داده کاوی در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی عبارت اند از:

رگرسیون خطی

 

پیش بینی تولید انرژی خورشیدی با استفاده از رگرسیون خطی، به منظور پیش بینی میزان تولید انرژی خورشیدی بر اساس ورودی هایی مانند شدت نور، دما، رطوبت و... صورت می گیرد. برای انجام این کار، ابتدا باید داده های مربوط به تولید انرژی خورشیدی و ورودی های مختلف آن را جمع آوری کنید. سپس با استفاده از رگرسیون خطی، یک رابطه بین ورودی ها و مقدار خروجی (تولید انرژی خورشیدی) بدست می آید.

این رابطه در قالب یک معادله خطی به صورت زیر است:

y = b0 + b1x1 + b2x2 + ... + bn*xn

در این معادله،  y نشان دهنده مقدار خروجی است که به عنوان تولید انرژی خورشیدی مشخص شده است. ورودی های مختلف x1) تا (xn نیز شامل شدت نور، دما، رطوبت و سایر متغیرهای مشابه هستند. علاوه بر این، b0 تعیین کننده قطعه محور y است و b1) تا (bn ضرایبی هستند که نشان دهنده تأثیر هر یک از متغیرهای ورودی بر خروجی است. به عبارت دیگر، این معادله به ما اجازه می دهد تا با استفاده از مقادیر ورودی، مقدار خروجی را پیش بینی کنیم.

برای پیش بینی مقدار خروجی (تولید انرژی خورشیدی) با استفاده از رگرسیون خطی، می توانید مقادیر ورودی جدیدی را به عنوان ورودی در معادله قرار داده و مقدار خروجی متناظر را محاسبه کنید. برای مطالعه بیشتر می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید.

 

 • "Prediction of Photovoltaic Power Output and Assessment of Its Uncertainty with Quantile Regression Models" از دکتر F. Samadani در این مقاله از روش رگرسیون به منظور پیش بینی تولید الکریسیته توسط یک نیروگاه خورشیدی استفاده شده است. در این پژوهش، برای ارزیابی دقت پیش بینی‌ها از معیار هایی مانند میانگین مطلق خطاها(MAE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) استفاده شده است.
 • "Solar power forecasting using a hybrid ARIMA and support vector regression model" از دکتر K. Akella در این پژوهش، مدلی ترکیبی از روش‌های ARIMA و رگرسیون بردار پشتیبان (SVM) برای پیش‌بینی تولید نیروگاه خورشیدی استفاده شده است.
داده کاوی در انرژی خورشیدی

شبکه عصبی

 

برای پیش‌بینی تولید انرژی خورشیدی با استفاده از شبکه‌های عصبی، می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

 • جمع‌آوری داده‌ها: در ابتدا لازم است تا داده‌های مربوط به تابش خورشید و تولید انرژی خورشیدی را جمع‌آوری کنیم. این داده‌ها شامل انواع فرمت‌هایی مثل CSV، Excel یا TXT می‌شوند.
 • پیش‌پردازش داده‌ها: بعد از جمع‌آوری داده‌ها، نیاز است تا آن‌ها را مرتب کرده و پیش‌پردازش کنیم. در این مرحله، داده‌هایی که به شکل غیر قابل استفاده هستند، از آن‌ها حذف می‌شوند. به عنوان مثال، داده‌هایی که با مقدار سطح خطا بالا همراه هستند یا داده‌هایی که دارای مقدار پرت (Outlier) هستند حذف می‌شوند.
 • تقسیم داده: در این مرحله، داده‌ها به دو قسمت تقسیم می‌شود، یک قسمت برای آموزش شبکه عصبی و قسمت دیگر برای تست و اعتبار سنجی شبکه عصبی.
 • ساخت مدل شبکه عصبی: پس از تقسیم داده‌ها، نیاز است تا مدل شبکه عصبی را ساخته و آن را با داده‌های قبلی تطبیق دهیم. برای این کار، لازم است تا فضای هایپرپارامتر (Hyperparameter Space) را جستجو کنیم تا بهترین مدل را برای پیش‌بینی تولید انرژی خورشیدی پیدا کنیم.
 • ارزیابی مدل: پس از سنجش مدل، باید آن را با داده‌های تست ارزیابی کرد تا دقت و صحت پیش‌بینی‌ها را بسنجیم.
 • استفاده از مدل: پس از این که مدل شبکه عصبی با دقت و صحت بالا ساخته شد، می‌توان از آن برای پیش‌بینی تولید انرژی خورشیدی در زمان‌های مختلف استفاده کرد.

برای مطالعه بیشتر در حوزه پیش بینی تولید نیروگاه خورشیدی با استفاده از شبکه های عصبی می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید.

 • Short-term solar power forecasting using Support Vector Regression and feed-forward NN این مقاله درباره پیش‌بینی تولید انرژی خورشیدی در دوره کوتاه مدت با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، به ویژه الگوریتم پشتیبانی بردار (Support Vector Regression) و شبکه عصبی با پرسپترونهای چندلایه (Feed-forward Neural Network) صحبت می‌کند. این پژوهش سعی دارد که با استفاده از اطلاعات هواشناسی و تاریخچه تولید انرژی خورشیدی ، تولید انرژی خورشیدی در آینده را با دقت و بالاترین راندمان پیش‌بینی کند. این پیش‌بینی‌ها به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین و پردازش داده‌های زمانی انجام می‌شود.
 • Application of support vector machine models for forecasting solar and wind energy resources: A review این مقاله درباره استفاده از مدل‌های ماشین بردار پشتیبان (SVM) جهت پیش‌بینی منابع انرژی خورشیدی و بادی است. در این مقاله، روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی منابع انرژی خورشیدی و بادی با استفاده از مدل‌های SVM معرفی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدل‌های SVM می‌توانند به عنوان یک روش قدرتمند برای پیش‌بینی منابع انرژی خورشیدی و بادی استفاده شوند. این مقاله برای دانشمندان، مهندسان و سایر افرادی که در زمینه انرژی خورشیدی و بادی فعالیت می‌کنند، مفید است.
 • A new hybrid model for wind speed forecasting combining long short-term memory neural network, decomposition methods and grey wolf optimizer این مقاله در حوزه پیش‌بینی سرعت باد با استفاده از یک مدل ترکیبی جدید کار می‌کند که شامل یک شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM)، روش‌های تجزیه و تحلیل و بهینه‌ساز خودکار گرگ خاکستری (GWO) می‌باشد. این مدل سعی دارد با استفاده از ترکیب این سه روش، دقت پیش‌بینی سرعت باد را بالا برده و نتایج به دست آمده را با سایر مدل‌های قبلی مقایسه کند. LSTM به عنوان یک شبکه عصبی عمیق و قدرتمند در پیش‌بینی داده‌های زمانی، روش‌های تجزیه و تحلیل برای تجزیه تاریخچه سرعت باد به دوره‌های زمانی کوتاهتر و بهینه‌ساز GWO برای بهینه‌سازی پارامترهای مدل استفاده می‌شود. این مدل در نهایت با استفاده از داده‌های واقعی سرعت باد، عملکرد خود را ارزیابی کرده و نتایج بهبود چشمگیری نسبت به مدل‌های قبلی داشته است.
 • Optimized Machine Learning-Based Forecasting Model for Solar Power Generation by Using Crow Search Algorithm and Seagull Optimization Algorithm این مقاله در حوزه پیشبینی تولید انرژی خورشیدی با استفاده از الگوریتم های ماشین برداری بهینه شده است. الگوریتم های Crow Search و Seagull Optimization جهت به دست آوردن نتایج بهتر در پیشبینی میزان تولید انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده‌اند. به عبارت دیگر، این مقاله به عنوان یک الگوریتم پیشبینی تولید انرژی خورشیدی با رویکرد های بهینه سازی الگوریتمی معرفی شده است. به کمک این الگوریتم ها می‌توان میزان تولید انرژی خورشیدی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کرد و در نتیجه برای مدیریت بهتر این منبع انرژی نسبت به الگوریتم های قبلی پیشرفت بیشتری داشت.
داده کاوی

روش ترکیبی

 

پیش‌بینی تولید انرژی خورشیدی با استفاده از روش‌های ترکیبی می‌تواند از تلفیق داده‌های هواشناسی، داده‌های سامانه فتوولتائیک و داده‌های تاریخی پیشین برای تولید انرژی خورشیدی صورت گیرد.

برای شروع، نیاز است که داده‌های هواشناسی مربوط به منطقه مورد نظر از جمله دما، بارش باران، سرعت باد و شدت تابش خورشید را جمع آوری کنیم. این داده‌ها می‌توانند به عنوان ورودی برای الگوریتم‌های یادگیری ماشینی مانند شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم استفاده شوند. این الگوریتم‌ها با استفاده از داده‌های هواشناسی به یادگیری مدلی برای پیش‌بینی دقیق بیشتر تابش خورشید و در نتیجه تولید انرژی خورشیدی می‌پردازند.

داده‌های سامانه فتوولتائیک شامل داده‌های ورودی که به سامانه فتوولتائیک جهت تولید انرژی خورشیدی وارد می‌شوند است. این داده‌ها می‌توانند شامل جریان الکتریکی، ولتاژ، ورودی فرکانس و دمای هسته سلول‌ها باشند. این داده‌ها نیز برای آموزش مدل‌های پیش‌بینی استفاده می‌شوند.

در نهایت، با ترکیب داده‌های هواشناسی، داده‌های سامانه فتوولتائیک و داده‌های تاریخی پیشین، می‌توان به دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها در مورد تولید انرژی خورشیدی رسید. این پیش‌بینی‌ها می‌توانند به عنوان راهنمایی برای بهبود کارایی سامانه فتوولتائیک و به حداکثر رساندن تولید انرژی خورشیدی استفاده شوند.

جمع‌بندی

 

داده کاوی در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. با جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به شرایط آب و هوایی، جهت قرار گرفتن پنل های خورشیدی و سایر عوامل مرتبط با تولید برق خورشیدی مانند شدت نور خورشید و زاویه تابش، می توان به دقت بیشتری در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی دست یافت. علاوه بر این، استفاده از الگوریتم های داده کاوی مانند شبکه های عصبی، در تحلیل داده ها و پیش بینی تولید انرژی خورشیدی می تواند بهبود قابل توجهی را در دقت پیش بینی داشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *